Rundvirkestransporterna ökade med 3.600 procent

Den stormfällda skogen har lett till ett rejält uppsving för transporterna av rundvirke visar statistik från SIKA/SCB. De inrikes sjötransporterna av rundvirke ökade från 20.000 ton under andra kvartalet 2004 till 741.000 ton det andra kvartalet i år, mer än en femtedel av de totala inrikes sjötransporterna. Jättersön utanför Mönsterås, Skutskär och Halmstad är de största omlastningshamnarna för rundvirket. Virkestransporterna har byggt på de totala godsvolymerna rejält i flera hamnar. Karlshamn ökade med över en halv miljon ton till 1,8 miljoner ton och hamnen är därmed kvartalets fjärde största. I Halmstad ökade godshanteringen med 381.000 ton till 874.000 ton. I Varberg mer än dubblerades godsvolymen till totalt 654.000 ton. Totalt hanterades 45 miljoner ton gods i svenska hamnar under andra kvartalet, en ökning med sju procent jämfört med motsvarande kvartal förra året. 85 procent var utrikestrafik. Göteborg var störst med 9,3 miljoner ton. Antalet passagerare i utrikes färjetrafik minskade med 7 procent till 7,5 miljoner. Även passagerarantalet i Gotlandstrafiken minskade. 350.000 passagerare motsvarar en minskning på 6 procent. Antalet fartygsanlöp ökade med 447 till 27.052.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.