Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Utbildning

Rotorsegel testas i simulator

Aboa Mare och Norsepower samarbetar kring simulering av rotorsegel på Viking Lines fartyg Viking Grace.

I ett första steg har Aboa Mare gjort en simulation där man har påfört modellen för Viking Grace de krafter rotorseglet skapar för att kunna göra en studie av hur det påverkar fartyget. I det andra steget byggs denna funktion in i fartygsmodellen så att effekten från rotorseglet beaktas i simulatorn på samma sätt som när seglet är installerat på det verkliga fartyget.

– Vad vi känner till så har inga liknande studier gjorts tidigare i simulator för ett fartyg av denna storlek, säger Anton Westerlund, simulatorchef på Aboa Mare, till Sjöfartstidningen.

Möjliggör skolning

– Syftet med steg ett har varit att vi får reda på om det uppstår situationer på den här rutten med detta fartyg som skulle vara riskfyllda. Vi har utgått från en worst case scenario-tanke i mer krävande förhållanden än normalt. Seglet och fartyget har betett sig precis så som vi har antagit. Passagerarkomforten och säkerheten hålls på samma nivå som tidigare, berättar Anton Westerlund.

I det andra steget ska man djupare och noggrannare studera vad ett rotorsegel gör.

– Detta gör det också möjligt att skola befälet på Viking Grace i en simulerad omgivning där effekterna av rotorseglet är inkluderade.