Fotograf: Trafikverket

Kategori: Fartygsaffärer | Miljö | Specialfartyg

Ronja avlastar Stockholms vägnät

Ivar Lundh och Ronja Marin bildar gemensamt ägarbolag för nyinköpt torrlastfartyg som sysselsätts i projektet Förbifart Stockholm.

Stockholmsbaserade Ivar Lundh Sjöprojekt AB och finska Ab Ronja Marin Ltd bildar ett gemensamt ägt rederi ILSP Finland som ska äga torrlastfartyget Ronja (ex Arkturus) om 2.377 dwt. Ivar Lundh Sjöprojekt blir majoritetsägare i bolaget.

– Det är fråga om ett samarbete där alla delar är viktiga och vi står för bland annat management, bemanning, ISM, ISPS och teknisk drift, säger Ronja Marins ägare Anders Isaksson till Sjöfartstidningen.

Omdöpt

Arkturus har redan döpts om till Ronja och fått finsk flagg med hemmahamn Mariehamn.

– Själva affären gjordes för drygt en vecka sedan av Ronja Marin och fartyget är fortfarande i Ronja Marins namn eftersom det nya bolaget är under bildning. Arkturus hade italienska ägare och jobbade med ett projekt i Kaliningrad före hon överläts, berättar Anders Isaksson.

Första lasten

Ronja lastade på måndagen för första gången vid Lovön norra och gick därefter till Löten på Munsö för att lossa. Hon är ett av de fartyg som sysselsätts i det gigantiska infrastrukturprojektet Förbifart Stockholm, som går ut på att skapa en ny sträckning för E4 väster om Stockholm för att avlasta Essingeleden. Av den 21 kilometer långa vägen kommer drygt 18 kilometer att gå i tunnel, bland annat under Mälaren via Lovön.

Tre hamnar

Av hamnarna så är för närvarande lastningshamnarna Sätra och Lovön norra och lossningshamnarna Slagsta och Löten i drift. Därtill kommer Lovön södra att tas i bruk som lastningshamn och Bålsta som lossningshamn.

Enbart från hamnarna på Lovön kommer det att skeppas ut stora volymer.

– Man talar om 70.000 ton i veckan som ska skeppas ut från Lovön norra och Lovön södra när det kommer upp i full fart, säger Anders Isaksson.

Färre tunga vägtransporter

Enligt Bengt Niklasson, ansvarig hamnar och sjöfart på Trafikverket, innebär sjötransporterna färre tunga transporter på vägnätet i Stockholmsområdet.

– Den stora nyttan med hamnarna är att de möjliggör att de tunga transporterna förs över från lastbil till sjöfart. En fartygslast motsvarar ungefär mellan 80 och 100 lastbilstransporter, säger han i en informationsfilm från Trafikverket.

Alla fartyg

Redan i fjol tecknade Ivar Lundh Sjöprojekt AB avtal med två större byggentreprenörer om att skeppa stenmassor sjövägen på Mälaren. Skeppningarna går till Slagsta och Jehanders anläggning i Löten. Stenmassorna lastas via transportband på fartygen Ramona och Riona, som lossar med egen kran i mottagningshamnarna. Dessa två fartyg ägs av Ronja Marin.

– Vi är med som entreprenör på uppdrag av Ivar Lundh Sjöprojekt. Efter provskeppningar med Ramona i slutet av september körde vi upp i normal drift i början av oktober. Riona gick in i körningarna i mitten av november men var sedan borta en vecka i början av december för en av våra egna resor. Vi har alltså alla våra fartyg där för närvarande, säger Anders Isaksson.

Ökar kapaciteten

Nu utökas kapaciteten med nyförvärvet Ronja. 

– Hon är ett specialbygge med Schottel-propellrar i aktern som ger hög manöverförmåga.

Ronja är isförstärkt och lastrummet är anpassat för hantering av storsten.

– Ombord finns också en stor kran så fartyget är lämpligt för byggnadsprojekt och liknande.

I likhet med Ramona och Riona är Ronja tidsbefraktad av Ivar Lundh Sjöprojekt. 

Ronja har en minimibemanning på fem personer: befälhavare, styrman, två däcksmanskap och maskinist. Fartyget är byggt 1992.