Röknings-policy på gång på Svitzer-bogserare

SvitzerWijsmüller kan bli det första danska rederiet som inför en policy om rökning på sina fartyg. Ett pilotprojekt påbörjas under den kommande månaden i rederiets tolv danskflaggade bogserbåtar. ”Vi har en stark känsla av att statsmakterna inom några år kommer att införa en lag som reglerar rökning på arbetsplatser”, säger Michael Elwert på rederiets personalavdelning. ”Därför tycker vi att det är bättre att vi själva sätter upp egna regler tillsammans med besättningarna. Det innebär dock inte att det nödvändigtvis blir helt rökfritt ombord, besättningarna får finna en väg som passar både rökare och icke-rökare på frivillig basis, säger Elwert.Projektet genomförs i samarbete med Søfartens Arbejdsmiljøråd.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.