Røkke i skeppsredartankar

Kjell Inge Røkke, som kontrollerar Aker Yards, Aker Kvaerner och Kvaerner, planerar etableringen av American Shipping Corporation (ASC) som tillförs varvet Aker Philadelphia och tio 46.000-tons produkttankfartyg som varvet planerar att bygga. Varvet ägs av Kvaerner och det nya projektet kommer att läggas fram vid bolagets stämma den 31 mars. Man kan dock räkna med vissa svårigheter för finansieringen av fartygen eftersom pengarna måste hämtas från den amerikanska marknaden. Fartygen skall opereras under Jones Act och kommer att kosta litet över USD 90 miljoner styck. Dessutom måste investeringar göras i varvet om dessa fartyg skall kunna byggas.