Röda siffror för Torm

Danska D/S Torm rapporterar en förlust för årets första sex månader på grund av en svag marknad, framförallt för produkttankers. Den svaga marknaden var också skälet till Torms helårsförlust på USD 17 miljoner 2009. För första halvan av 2010 redovisar rederiet en nettoförlust på USD –21,8 miljoner. Intäkterna rasade från USD 542,4 miljoner till 406 miljoner. Rörelseresultatet (EBIT) landar på USD 9,5 miljoner. För resten av året har tankdivisionen täckt 33 procent av seglingsdagarna till USD 16.470 per dag, medan bulkdivisionen har täckt 81 procent av seglingsdagarna till USD 19.725 per dag. Torm förväntar sig ett helårsresultat på USD 40–60 miljoner före skatt.