Röda siffror för Maersk

A. P. Møller-Mærsk redovisar röda siffror för koncernen – för första gången sedan andra världskriget. Nettoresultatet för årets första sex månader landar på USD –540 miljoner, jämfört med en vinst på USD 2,5 miljarder samma period i fjol. Nettointäkterna föll med 25 procent till USD 22,7 miljarder. Intäkterna från försäljningar av fartyg gick bakåt kraftigt till USD 79 miljoner, jämfört med USD 735 miljoner motsvarande period 2008. Fraktraterna och volymerna för koncernens containerverksamhet sjönk med 30 respektive sju procent.