Rikstrafiken backar om vitesparagraf i Gotlandsavtal

I det modellavtal som Rikstrafiken tagit fram inför upphandlingen av Gotlandstrafiken finns en vitesparagraf som säger att operatören får böta om färjan är försenad. Vitesbeloppet varierar från 22.500 kronor till som mest 100.000 kronor, det senare vid en försening på fyra timmar eller mer. Undantag görs vid extrem väderlek. Sedan Sveriges Radio Gotland tagit upp frågan, har sjösäkerhetsexperter kritiserat skrivningen. Sjöfartsinspektionen menar att det inte får läggas mer press på befälhavaren och att det är denne som tar beslut om när fartyget skall avgå. Sjöfartsinspektionen har varit i kontakt med Rikstrafiken, som nu kommer att skriva om modellavtalet. Man vill dock behålla vitesparagrafen, men med en tydligare skrivning om att sjösäkerheten är överordnad.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.