Riga hamn säljer ”Baltic Kristina”

Styrelsen för Freeport of Riga har befullmäktigat vd Leonid Loginovs att sluta avtal om försäljning av färjan ”Baltic Kristina” med ett icke offentliggjort rederi. Köparen vill ha avtalet klart före slutet av juni. Meningen är att först chartra ut färjan för fyra år och därefter sälja den. Riga hamn måste finansiera vissa reparationer på färjan innan avtalet kan undertecknas.