Fotograf: Adam Bergman

Kategori: Utbildning | Säkerhet

Räddningscenter invigt i Kalmar

Sjöfartshögskolan i Kalmar har invigt ett helt nytt räddningscenter. En anläggning som ska erbjuda utbildningar till både studenter och aktivt sjöfolk.

– Det här kommer vara bra för våra studenter då de får en bättre sjösäkerhetsutbildning när de får träna på att rädda sig själva i händelse av att de måste överge ett fartyg eller rädda andra som är i nöd till sjöss, säger Ted Bågfeldt, prefekt på Sjöfartshögskolan i Kalmar, till Sjöfartstidningen i samband med invigningen under onsdagen i Kalmar.

Refresher-utbildning

Det nya centret, som fått namnet Kalmar Rescue Training Center, ligger placerat i Kalmar hamn i anslutning till Kustbevakningens tidigare lokaler. Anläggningen består av en frifallslivbåt, en livbåt som sjösätts med en konventionell dävert samt en fast rescue-båt, FRB. Anläggningen är tillverkad och levererad av Palfinger Marine.

– Vi kommer i samband med detta också kunna erbjuda kurser till tidigare studenter och aktivt sjöfolk som kan komma hit på vidareutbildning och repetitionskurser, säger Ted Bågfeldt.

Stor efterfrågan

Den första utbildningen som kommer hållas är en så kallad refresher-utbildning. En utbildning som består av basic safety, advanced firefighting, medical training samt en räddnings- och beredskapsbåtskurs.

– Det är en typ av utbildning som det är stor efterfrågan på nu i samband med det nya STCW-regelverket, säger Ted Bågfeldt.

Letat möjlighet i tio år

Sjöfartshögskolan har undersökt möjligheten att bygga en liknande anläggning de senaste tio åren. Men det var först när Kustbevakningen flyttade från Kalmar till Oskarshamn som möjligheten öppnade sig. Projektet satte igång i januari 2015 och har enligt Ted Bågfeldt flutit på bra.

– Jag är väldigt nöjd med projektet, trots att man alltid stöter på problem har allt flutit på väldigt smidigt. Allt har blivit klart i tid med ett bra resultat. Hade vi börjat om från början idag hade vi inte gjort något annorlunda.