Rekordvinst för Tallink

AS Tallink Grupp hade en omsättning på EUR 259,6 miljoner under det senaste räkenskapsåret, som avslutades den 31 augusti 2005 och redovisade en nettovinst på EUR 30,2 miljoner. Räkenskapsåret 2003/2004 var omsättningen EUR 217,5 miljoner och vinsten EUR 20 miljoner. Koncernen har kortfristiga krediter på EUR 71,9 miljoner och långfristiga skulder på EUR 201,1 miljoner.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.