Rekordvinst för Lloyd’s

Försäkringsmarknaden Lloyd’s redovisar en vinst på GBP 3,8 miljarder för 2007, av vilket runt GBP 2 miljarder är avkastning från finansiella investeringar. Combined ratio (försäkringskostnader i förhållande till intäkter) uppgick till 84 procent. Försäkringspremierna uppgick till GBP 16,4 miljarder.Den marina försäkringsportföljen utgör cirka nio procent av den totala affären. Marine hade premieintäkter på GBP 1.226 miljoner, gjorde ett resultat på GBP 127 miljoner med en combined ratio på 95 procent.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.