Rekordstort söktryck på sjöbefälsutbildningarna

Intresset för sjöbefälsutbildningarna i Sverige är stort. Inför höstens utbildningsstart har Sjöfartshögskolan i Kalmar fått in totalt 1.384 ansökningar till sjökaptensutbildningen. Av dessa är 540 förstahandsval, fördelat på 471 till 70 tillgängliga platser på det fyraåriga programmet och 69 till det treåriga programmet. För det senare krävs tidigare sjöpraktik och de som uppfyller alla krav har platsgaranti.Mest anmärkningsvärt är det ökande intresset för de sjötekniska utbildningarna. Till högskolan i Kalmar har totalt 624 ansökningar inkommit till sjöingenjörsutbildningarna. Av dessa är 191 förstahandsval fördelade på 149 till 70 tillgängliga platser på det fyraåriga programmet och 42 på det treåriga, som har platsgaranti för behöriga sökande med sjöerfarenhet.Även i Göteborg, som bara har fyraåriga program, är intresset stort för sjöutbildningarna. Sjökaptensutbildningen som har 75 platser har lockat totalt 1.100 sökanden, varav 406 har utbildningen som förstahandsval. Motsvarande siffror för sjöingenjörsprogrammet är 711 respektive 246 sökanden till 70 tillgängliga platser. På Chalmers finns också utbildningsprogrammet Sjöfart och Logistik, med 60 platser, som i år lockat 418 sökande. Av dessa har 110 utbildningen som förstahandsval.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.