Rekordresultat för Seatrans i Bergen

Bergenbaserade Seatrans rapporterar rekordresultat för 2006, NOK 218 miljoner efter skatt, jämfört med NOK 154 miljoner året innan. Koncernens rörelseintäkter, brutto, uppgick till NOK 1,39 miljoner (NOK 1,139 miljoner 2005). Seatrans har sin styrka i segmentet små- och medelstora kemtankfartyg. Sea Cargo, som har linjetrafik på Nordsjön och som ägs till 60 procent av Seatrans, hade också ett bra år 2006 och är i färd med att förnya sin flotta. Sea Cargo har för närvarande 28 fartyg, varav 20 är helägda.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.