Rekordhöga föroreningsböter i Frankrike

En fransk domstol har nu kraftigt höjt de böter som utdömts för ett utsläpp av oljehaltigt vatten från containerfartyget ”Maersk Barcelona”. De tidigare EUR 600.000 har nu blivit EUR 800.000 sedan domstolen följt åklagarens linje. Denne hävdar att utsläppet berodde på vårdslöshet och bristande underhåll av länsvattensseparatorn, medan försvaret har hävdat att det var en olycka. Den ukrainske befälhavaren skall personligen betala 10 procent av böterna. Dessutom skall EUR 13.000 betalas till vissa miljöorganisationer. ”Maersk Barcelona” ägs av tyska KGAL och manager är V Ships i Hamburg. Ett mindre danskt fartyg fick också höga böter av samma domstol. Det gäller ”Etly Danielsen” på 4.100 ton dödvikt, som fällts för förorening utanför Bretagne i februari 2003 och som får betala EUR 250.000 i böter. Fartyget är nu sålt av sitt danska rederi till utlandet.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.