Rekordhöga 113,5 brutto klassade hos DNV

Det Norske Veritas, det norska klassningssällskapet, redovisar en nettovinst på NOK 546 miljoner på NOK 7.297 miljoner i intäkter förra året, jämfört med en nettovinst på NOK 528 miljoner på NOK 6.683 miljoner i intäkter 2005. Inom fartygsklassning är DNV:s andel av världsmarknaden, mätt i brutto, omkring 16 procent. Av nybyggnadskontrakten under 2006 är DNV:s andel av världsmarknaden 26 procent, mätt i brutto. Det motsvarar 605 fartyg. Totalt 5.228 handelsfartyg, 113,5 miljoner brutto, var vid årsskiftet klassade hos DNV, ett rekord för DNV. Klassningssällskapets vd Henrik O Madsen kommenterar resultatet med att en solid finansiell grund är nödvändig för att säkra DNV:s oberoende och integritet. DNV är ett av världens tre största företag inom kvalitets- och miljöledningssystem och Madsen påpekar att det finns en tydlig trend mot allt mer industrispecifika certifieringar vilket kommer att öka behovet av en djup förståelse av olika industrier.