Rekordhöga 113,5 brutto klassade hos DNV

Det Norske Veritas, det norska klassningssällskapet, redovisar en nettovinst på NOK 546 miljoner på NOK 7.297 miljoner i intäkter förra året, jämfört med en nettovinst på NOK 528 miljoner på NOK 6.683 miljoner i intäkter 2005. Inom fartygsklassning är DNV:s andel av världsmarknaden, mätt i brutto, omkring 16 procent. Av nybyggnadskontrakten under 2006 är DNV:s andel av världsmarknaden 26 procent, mätt i brutto. Det motsvarar 605 fartyg. Totalt 5.228 handelsfartyg, 113,5 miljoner brutto, var vid årsskiftet klassade hos DNV, ett rekord för DNV. Klassningssällskapets vd Henrik O Madsen kommenterar resultatet med att en solid finansiell grund är nödvändig för att säkra DNV:s oberoende och integritet. DNV är ett av världens tre största företag inom kvalitets- och miljöledningssystem och Madsen påpekar att det finns en tydlig trend mot allt mer industrispecifika certifieringar vilket kommer att öka behovet av en djup förståelse av olika industrier.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.