Kategori: Politik

Regeringen vill tillåta beväpnade vakter på svenskflaggade fartyg

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att det skall bli tillåtet att ha beväpnade vakter ombord på svenskflaggade fartyg. Detta föreslås börja gälla den 1 mars nästa år och avser fartyg som befinner sig utanför EU/EES-farvatten. En lagrådsremiss är ett sista utkast av ett lagförslag som skickas till lagrådet för granskning innan regeringen lämnar en slutlig proposition till Riksdagen för beslut.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.