Kategori: Politik

Regeringen vill tillåta beväpnade vakter på svenskflaggade fartyg

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att det skall bli tillåtet att ha beväpnade vakter ombord på svenskflaggade fartyg. Detta föreslås börja gälla den 1 mars nästa år och avser fartyg som befinner sig utanför EU/EES-farvatten. En lagrådsremiss är ett sista utkast av ett lagförslag som skickas till lagrådet för granskning innan regeringen lämnar en slutlig proposition till Riksdagen för beslut.