Regeringen utreder utsläppshandel för sjöfarten

Regeringen har beslutat utreda förutsättningarna för ett handelssystem med utsläppsrätter för kväve- och svaveldioxider där sjöfarten ingår. Uppdraget går till Sjöfartsverket, Naturvårdsverket, Statens energimyndighet samt Statens institut för kommunikationsanalys som senast den 2 maj 2007 skall lämna en redovisning till regeringen. Beslutet motiveras bl.a. med resultatet av Nordsjökonferensen i Göteborg i år där länderna enades om att se på möjligheterna att inkludera sjöfarten i ett sådant handelssystem för att reducera fartygens luftburna utsläpp.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.