Regeringen föreslår skattelättnad för landel

Regeringen förslår att skatten på landel till fartyg sänks genom att energiskatten sänks från den generella nivån 28 öre per kWh, 18,5 öre per kWh i norra Sverige, ner till 0,5 öre per kWh.Förslaget har gått på remiss till Lagrådet, kommer inga invändningar därifrån träder förslaget i kraft den 1 juli 2010.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.