Regeringen föreslår ändrade regler för beskattning av sjömän

För att undvika att bryta mot EG-rätten föreslår regeringen att reglerna om sjöinkomstavdrag och skattereduktion för sjömän ändras från att bara gälla anställda på svenska fartyg till att gälla alla anställda på fartyg registrerade i EES-länder. Dessutom föreslås ändringar som ska göra att sjömäns nettolöner från utländska rederier, särskilt anställda på färjor mellan Danmark och Sverige, som beskattats i Sverige ska befrias permanent från skatt, oavsett när de har anställts. Förslaget har nu gått på remiss till myndigheter, fack, arbetsgivare och intresseorganisationer, som har fram till den 10 april på sig att lämna sina svar.