Rederi och maskinchef friade från utsläppsanklagelser

En amerikansk jury har friat maskinchefen på det grekiska tankfartyget Captain X Kyriakou och rederiet Athenian Sea Carriers på alla punkter i ett åtal där det amerikanska justitiedepartmentet hävdade att man på fartyget hade förbikopplat länsvattenseparatorn med en s.k. ”magic pipe”, lämnat falska uppgifter, förfalskat oljedagboken och förstört bevismaterial. Åtalet byggde på uppgifter från sex filippinska besättningsmedlemmar som fungerat som angivare, s.k. whistleblowers. Det amerikanska systemet där myndigheterna uppmuntrar till angiveri mot en belöning som kan uppgå till halva det bötesbelopp att rederi döms att betala, har fått stark kritik. Beloppen blir så höga att risken för falska angiverier blir stor. Eftersom juryn inte trodde på besättninsmännen kan det nu bli tal om åtal för meded. Rederiet räknar nu på ett skadeståndsanspråk mot den amerikanska staten på upp mot USD tre miljoner för sina kostnader i samband med målet.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.