RMS Ruhrort får det nya namnet RMS Carelie.
Rederi Ab Nathalie

Rederi Ab Nathalie växer

Rederi Ab Nathalie utökar sin flotta med torrlastfartyget RMS Carelie som tidsbefraktas till RMS.

Relaterade artiklar

Rederi Ab Nathalie i Åbo, Finland köper torrlastfartyget RMS Ruhrort om 2.503 dwt. Fartyget togs över i Tallinn den 14 september och kommer att döpas om till RMS Carelie. Hon får finsk flagg och Mariehamn som hemmahamn.

Fartyget är byggt 1993 av varvet Bijlsma i Wartena, Nederländerna.

Fortsätter för RMS

RMS Carelie kommer att långtidsbefraktas av Rhenus Maritime Services (RMS) inom Rhenus-gruppen.

Rederiet uppger att RMS Carelie blir det första finskflaggade fartyget på många år som går i regelbunden trafik mellan insjön Saimen i Finland och hamnar i Europa.

– Vi ser detta avtal som ett viktigt strategiskt steg och vi är glada att bli en del av trafiken på Saimen i form av tonnage provider, säger Antti Partanen, vd för Rederi Ab Nathalie.