Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Miljö

Rederi AB Gotland startar nytt teknikbolag

Gotland Tech Development är namnet på det nya teknikutvecklingsbolag som Rederi AB Gotland nu startar för att utveckla mer hållbara tekniklösningar.

Det nya bolaget har som målsättning att arbeta partnerbaserat med fokus på ny teknikutveckling för maritima näringar, men kommer även att titta på bredare samarbeten inom transport, energi- och bränsleområdet. Det skriver Rederi AB Gotland i ett pressmeddelande under fredagen.

– Med Gotland Tech Development tar vi ett nytt steg för att utveckla och framtidssäkra Rederi AB Gotland. Det nya bolaget blir en testbädd för hållbara lösningar för sjötransportsystem och närliggande verksamheter, säger Håkan Johansson, vd Rederi AB Gotland i pressmeddelandet.

Tidigare vd blir konsult

Bolaget skriver vidare att Gotland Tech Development kommer att driva sin verksamhet med både interna och externa resurser. Christer Bruzelius, tidigare vd för Destination Gotland, kommer att engageras på konsultbasis i några av de projekt som Gotland Tech Development ska driva.

Hela satsningen syftar till att accelerera klimatomställningen och på sikt fasa ut de fossila utsläppen, vilket enligt Rederi AB Gotland ligger i linje med bolagets affärsidé att ligga i framkant i den tekniska utvecklingen. Det nya bolaget kommer att samarbeta med industriella partners för att testa nya tekniklösningar och vidareutveckla idéer för ett sjötransportsystem utan koldioxidutsläpp.