ECSA:s generalsekreterare Sotiris Raptis och Svensk Sjöfarts vd Anders Hermansson är positiva till EU:s nya sjöfartsskyddsoperation i Röda havet.

Fotograf: Klara Johansson / Svensk Sjöfart

Kategori: Säkerhet

Redare välkomnar EU-insats i Röda havet

Under måndagen sjösattes EU:s operation Aspides i Röda havet. Beskedet välkomnas av europeiska redare. "Väldigt viktigt att detta görs", säger Svensk Sjöfarts vd Anders Hermansson.

Igår måndag inleddes EU:s sjöfartsskyddsoperation Aspides. Insatsen beskrivs som defensiv och syftet är att eskortera och skydda handelsfartyg mot eventuella attacker till sjöss i området kring Röda havet.

Beskedet välkomnas av den europeiska redareföreningen ECSA. 

– Europeiska redare välkomnar starkt dagens tillkännagivande som officiellt lanserar den nya europeiska sjöfartsskyddsoperationen i Röda havet. Den eskalerande situationen i området utsätter dagligen våra sjöfarare för fara och påverkar i allt högre grad Europas försörjningskedja och övergripande ekonomiska säkerhet, säger Sotiris Raptis, ECSA:s generalsekreterare i ett pressmeddelande.

Röda havet är en nyckelväg

Europeisk närvaro i området är enligt ECSA avgörande för att hantera de säkerhetsrisker som kommersiell sjöfart nu utsätts för. Röda havet är en nyckelväg för europeisk handel och att skydda viktiga sjöfartsrutter och den internationella principen om navigeringsfrihet är avgörande för att garantera säkra energi-, livsmedels- och försörjningskedjor i Europa.

– Vi uppmuntrar och stödjer alla samordnade ansträngningar, inklusive diplomatiska, som bidrar till nedtrappningen av krisen i området, säger Sotiris Raptis. 

Positivt att EU enas

Föreningen Svensk Sjöfart välkomnar också beskedet.

– Det är positivt att EU nu enas om en insats i syfte att skydda handelssjöfarten. Det är väldigt viktigt att detta görs, inte minst för att skydda fartyg och besättningar som kan befinna sig i området, säger Svensk Sjöfarts vd Anders Hermansson till Sjöfartstidningen. 

I dagsläget finns enligt honom inga svenskflaggade fartyg i området. De som vanligtvis trafikerar Röda havet väljer att istället segla runt. Det gör dock inte insatsen mindre viktig för Sverige.

”Viktigt att Sverige bidrar”

– Det här är också en fråga om att långsiktigt skydda sjöfarten mot den här typen av hot. Och då är det viktigt att EU – Sverige tillsammans med andra EU-länder – bidrar till att skydda sjöfarten i stort mot den här typen av militära hot, säger Anders Hermansson.

Sverige har ännu inte fattat beslut om deltagande i operation Aspides. 

Operation Aspides ska fokusera på viktiga sjöfartsleder i Baab-al-Mandabsundet och Hormuzsundet, samt på internationellt vatten i Röda havet, Adenviken, Arabiska havet, Omanbukten och Persiska viken. Verksamheten ska samordnas med EU:s operation Atalanta. 

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.