Redare skall betala mer för olyckor i Norge

Den norska regeringen föreslår att rederier skall betala mer efter sjöolyckor. Om en ny lag godkänns kommer ersättningen till passagerare att stiga från NOK 1,7 miljoner till NOK fyra miljoner. Rederier skall också betala mer för saneringskostnader efter olyckor med fartyg med ett brutto över 1.000. Saneringen efter ”Green Ålesund”-olyckan kostade runt NOK 85 miljoner, av vilket rederiet fick stå för NOK 11 miljoner. Det nya regelverket fyrdubblar rederiets ansvar. Tankfartyg omfattas inte eftersom dessa täcks av internationella konventioner.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.