Fotograf: GIGS

Kategori: Folk/företag | Kultur

Profil blir årets profil

Branschpersonligheten Lena Göthberg har utsetts till Årets Sjöfartprofil 2016 av Göta Älvklubben. Priset delades ut vid ett evenemang på tisdagskvällen.

Årets Sjöfartsprofil utses varje år av Göta Älvklubben och syftar till att synliggöra några av alla dem som arbetar inom sjöfartsnäringen i Sverige. Enligt Göta Älvklubben ska den som utses under året ha utmärkt sig med nya idéer, gott entreprenörskap, goda visioner eller på annat sätt visat på den kraft som finns inom dagens svenska sjöfart.

Driver podcast

Lena Göthberg är en väl bekant profil för alla inom sjöfartsbranschen. Hon är vd för det egna företaget GIGS samt grundare, producent och värd för podcasten Shipping Podcast.

Juryn motiverar sitt beslut med följande formulering: ”Lena Göthberg har ett brett internationellt nätverk inom sjöfartsbranschen. Hon har bidragit stort till att sprida kunskap om och öka intresset för sjöfarten. Lena går i bräschen för en mer digitalt baserad sjöfartsdebatt och kommunicerar på ett innovativt sätt i sociala medier. Dessutom har hon startat Shipping Podcast, där företrädare för branschen intervjuas om deras gärning och passion för den maritima näringen.”

”Överraskad och glad”

– Jag är både överraskad och glad över att min strävan att öka kunskapen om sjöfartens betydelse till en bredare allmänhet uppmärksammas och premieras på det här sättet, kommenterar Lena Göthberg.

Göta Älvklubben har sitt säte i Göteborg och är forum för människor inom sjöfartens näringar och för sjöfartsintresserade personer inom medievärlden.