PRISCO beställer tankerserie

Varvet STX i Sydkorea har påbörjat bygget av den första tankern i en serie på sju produkttankfartyg på 51.000 dwt för Primorsk Shipping Corporation. Fartygen blir enligt rederiet de första att få klassen Winterization D enligt Lloyd’s Registers nya regler för fartyg som seglar i minusgrader. Alla fartyg i serien ska byggas med dubbelskrov och få utrustning för att transportera flytande gods vintertid. Det första fartyget ska levereras i november och de nästa fram till maj nästa år.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.