Premieökningar från flera klubbar

UK Defence Club har beslutat att höja sina premier för 2010 med 5 procent med hänvisning till ökade krav i finanskrisens spår med tidiga återleveranser av chartrade fartyg, off hire och dyra konflikter i samband med omförhandlingar och kancelleringar på varven.North of England P&I Club följer i samma spår och höjer nästa års premier med 5 procent men räknar inte med några ytterligare tilläggspremier.American P&I Club går andra vägen och annonserar inga premiehöjningar men en höjning av tilläggspremien från 20 procent 2009 till 25 procent 2010, vilket i sin tur kan sägas motsvara en total premiehöjning med 4 procent.