Hansa Destinations har chartrat in roro-fartyget Eliana Marin till januari 2023.

Fotograf: Rederi AB Gotland

Premiär för Hansa Destinations andra fartyg

I dag måndag gör det italienskflaggade rorofartyget Eliana Marino sin premiärtur för Hansa Destinations på linjen mellan Rostock och Nynäshamn. Därmed har rederiet två fartyg i trafik.

Genom det nya tonnaget på linjen kan nu Hansa Destinations dubblera antalet avgångar mellan Rostock och Nynäshamn, från tre till sex i båda riktningar per vecka. Det dubblerar i sin tur fraktkapaciteten på linjen som sedan tidigare trafikerats av fartyget Drotten.

– Under hösten har vi sett en stegvis ökad efterfrågan, och allt fler kunder efterfrågar fler avgångar. Det känns därför väldigt bra att vi nu fördubblar kapaciteten och antalet avgångar i båda riktningarna och därmed ökar flexibiliteten för våra kunder, säger Håkan Johansson, vd Rederi AB Gotland i ett pressmeddelande.

En stegvis ökning

Enligt rederiet har efterfrågan från framförallt från fraktköpare som vill transportera gods sjövägen mellan Sverige och Tyskland ökat sedan linjen startades i augusti 2021. Chartern av Eliana Marino sträcker sig fram till januari 2023.

Under veckorna 26 till 32 kommer Drotten dock att bidra med ökad kapacitet i Gotlandstrafiken istället vilket enligt tidigare information från bolaget kommer att medföra att det under den perioden blir fem avgångar mellan Rostock och Nynäshamn istället för sex.

Vissa avgångar är fullbokade

Inför sommaren har Hansa Destinations även märkt av ett växande intresse från privatpersoner att resa med linjen, både från Sverige och Tyskland.

– När vi ser beläggningen med både gods på bildäck men också med passagerare, så har den ökat under de första 3,5 månaderna under 2022. Det går stadigt åt rätt håll, säger Håkan Johansson i en intervju med Sveriges Radios P4 Gotland.

Dock har den begränsade hyttkapaciteten på fartygen inneburit att rederiet redan nu tvingas säga nej till resenärer i sommar. 

– Drotten är i grunden byggd för Gotlandstrafiken, vilket innebär ett fåtal hytter och fler vilstolar. Vi har knappt 100 hytter och vi har många turer i sommar som redan är fullbokade vad gäller hytterna, säger Håkan Johansson till radiokanalen och fortsätter:

– Vi tittar i ett par olika projekt på hur vi skulle kunna utöka sängkapaciteten ombord, vi tittar bland annat på det som tidigare var biograf och om vi skulle kunna göra något där. Något mindre hoppas vi kunna genomföra till sommaren, men en mer omfattande ombyggnad ser vi kanske snarare inför nästa högsäsong, säger han.