Fotograf: Webbkamera Åbo hamn

Kategori: Politik

Poststrejken i Finland avblåst

Poststrejken i Finland är avblåst men sympatiåtgärderna kan få en långsiktig negativ inverkan på den finskflaggade handelsflottan, enligt Rederierna i Finland.

Parterna i poststrejken i Finland har godkänt Riksförlikningsmannens (motsvarigheten i Finland till Medlingsinstitutet) medlingsförslag. Finlands Sjömans-Union avblåser därmed sin sympatistrejk.

Stora förluster

Rederierna i Finland uppger att Finlands Sjömans-Unions stödstrejker, som uteslutande riktats mot de finskflaggade lastfartygen och färjorna, har åsamkat de finländska rederierna flera miljoner euros förluster.

– Följderna av stödstrejkerna mot handelssjöfarten begränsas inte endast till detta. Stödstrejkerna har minskat både kundernas och rederiernas förtroende för de finskflaggade fartygen, säger Hans Ahlström, vice vd för Rederierna i Finland.

Påverkar flaggbeslut

Enligt Rederierna i Finland kommer följderna av stödstrejkerna i första hand att påverka flaggbesluten för de tolv fartyg som är under byggnad. I det följande skede måste rederierna pröva den befintliga handelsflottans framtid under finsk flagg.