Dan Sten Olsson, vd för Stena AB.

Fotograf: Stena AB

Kategori: Ekonomi

Positivt resultat för Stenakoncernen

Räkenskapsåret 2022 har präglats av en stark återhämtning och Stena AB redovisar ett sunt positivt resultat för året, skriver koncernen i sin årsredovisning och årsrapport.

Trots den oroliga världsekonomin har Stena AB:s verksamhet utvecklats väl under 2022 och är väl rustat för framtiden, enligt koncernens årsrapport och årsredovisning.

”För Stena AB har 2022 varit ett gott vinstgivande år”, skriver vd Dan Sten Olsson i koncernens årsrapport.

Förvaltningsberättelsen redovisar en soliditet om 36 procent, vilket är samma som året före. Den tillgängliga likviditeten uppgick till 18,9 miljarder kronor, att jämföra med 20,3 miljarder året före. De totala intäkterna, realisationsresultat och värdeförändringar uppgick till 53,4 miljarder kronor för 2022 (39,0 miljarder kronor år 2021).

Koncernens resultat före skatt uppgick till 2.759 miljoner kronor jämfört med 499 miljoner kronor under 2021. 

Förbättrat resultat för Stena Line

Stena Lines operativa resultat förbättrades avsevärt under 2022 jämfört med året före, vilket huvudsakligen uppges bero på förbättrade frakt- och resepriser, ökade resevolymer samt bibehållen kostnadskontroll. Fraktvolymerna är oförändrade jämfört med 2021, bilvolymerna ökade med 55 procent och passagerarvolymerna med 53 procent jämfört med 2021. 

I februari öppnades en ny linje på Östersjön mellan Nynäshamn och Hangö, initialt opererad av fartyget Urd och senare kompletterad med fartyget Gothica.

I maj 2022 levererades nybyggda ropax-fartyget Stena Estelle och sattes i trafik på sträckan Karlskrona-Gdynia. I september levererades Stena Ebba; fartyget påbörjade trafik på samma linje den 1 januari 2023. 

Även Stena Drilling förbättrade sitt operativa resultat 2022 jämfört med 2021. Detta tack vare ökat antal operationsdagar, bättre kontraktstäckning för alla enheter samt högre charterhyror jämfört med 2021. Stena Drilling har under året tecknat flera nya kontrakt för sina borrenheter.

Stärkt marknad för produkttankers

Marknaden för produkttankers stärktes i början av året, följd av råoljemarknaden. Som ett resultat av detta rapporterade Stena Bulk högre intagning och operationella EBITDA-nivåer inom tanksegmentet under 2022 jämfört med 2021. Den genomsnittliga intagningen för LNG-fartygen låg på samma nivå 2022 som 2021 men eftersom fartygen inte hade någon off-hire-period blev operationell EBITDA för 2022 högre än året innan, då fartygen dockades.

I augusti 2021 ingicks femåriga charteravtal med Concordia Maritime för samtliga tio P-Maxfartyg i bolagets flotta. I slutet av 2022 hade sex av dessa fartyg återlevererats och sålts av Concordia Maritime och ett hade återlevererats till bolaget för ett bareboat-kontrakt med extern part, uppger Stenakoncernen i sin årsredovisning.

Bra även för Stena Roro

Stena Roros operationella resultat förbättrades också under 2022 jämfört med 2021, främst tack vare leverans och uthyrning av nybyggen, fortsatt hög utnyttjandegrad av den egna flottan samt stark kontraktstäckning under året.

Även Stena Fastigheters verksamhet uppges vara stabil och lönsam och Stena Adactum uppvisar ett starkt resultat för 2022.