Polsteam beställer i Kina och i Polen

Polsteam har beställt sex nya bulkfartyg vid kinesiska Hantong-varvet nära Shanghai, men i kontraktet finns förbehåll för finansiering. Efter leverans skall fartygen trafikera de stora sjöarna mellan USA och Kanada. Fartygen får dubbelskrov, blir 190 meter långa, 23,6 meter breda och får en dödvikt på 30.000 ton. Det är även aktuellt med ytterligare två beställningar i Kina. Två bulkfartyg skall beställas vid Xingang och det rör sig om en förlängd version av den under 2005 levererade serien om fyra fartyg, ”Kujawy”, ”Warmia”, ”Mazury” och ”Podhale”. Leverans av de nya fartygen beräknas till mitten av 2008, respektive slutet av 2009.Dessutom meddelas att Polsteam och SSN-varvet i Szczecin kommer att underteckna ett intentionsavtal om ett ropax-fartyg för Östersjötrafik. Fartyget blir på 8.000 ton dödvikt, får kapacitet för 300 passagerare och skall levereras senast i april 2010. Polsteams investeringsprogram till 2015 omfattar totalt 34 nya fartyg.