Polska sjöstudenter får betalt och jobb av Polsteam

25 studenter på Maritime Academy Szczecin knyts till rederiet Polsteam. Rederiet betalar studenterna PLN 600 (cirka 1.500 kronor/EUR 160) per månad under de sista 15 månaderna av studietiden för att säkra tillgången på sjöbefäl inför framtiden. Efter utbildningen till sjökapten alternativt sjöingör som tar fem år är studenterna förpliktigade att arbeta ombord på Polsteams fartyg i minst två år. Polsteam har haft ett liknande system tidigare, men detta upphörde i början av 1990-talet när Polsteams flotta började krympa. Idag har man ett förnyelseprogram, en bra konjunktur för sjötransporter och hård internationell konkurrens om välutbildad sjöpersonal, och då vill Polsteam säkra sig för framtiden. Polsteams initiativ är inte det första på de polska maritima högskolorna i Szczecin och Gdynia. Också andra, utländska rederier börjar sin rekrytering här.Samtidigt stärks den maritima gymnasieutbildningen med två, möjligen tre klasser i Szczecin. Intresset uppges vara stort och man hoppas på att flertalet väljer att gå vidare till befälsutbildningarna.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.