Politiker gör tummen ned för Stigsnæs containerterminal

Från politiskt håll har nu ett hårt slag riktats mot det stora containerterminalprojektet på Stigsnæs vid Stora Bält. Ämnet kom upp under en pressträff på Unifeeders kontor i Århus. Ordföranden i Folketingets trafikutskott, Kim Andersen, sade då att det vore dumt att anlägga en andra stor containerterminal i Danmark. Det skapar bara två förlorare i stället för en vinnare. Han syftade då på Århus, där man för närvarande bygger ut den östra terminalen. Nästa år är denna fullt operativ med tre postpanamax-kranar, två superpostpanamax-kranar och 800 meter ny kaj samt ett vattendjup på 14 meter.