PKL tvingas lämna Riga

I praktiken tvingas det estniska bogserbåtsrederiet PKL att lämna Riga hamn på grund av en lagändring. PKL har erbjudit bogsering i hamnen i åtta år. Efter senaste årsskiftet meddelade Freeport of Riga Authority att endast ett bogseringsrederi ska ha det strategiska ansvaret för assistans av fartyg i hamnen. Freeport of Riga Authority har nyligen bildat dotterbolaget RB flote, som tilldelats denna uppgift. Freeport of Riga Authority lät bygga bogserarna Santa och Stella 2006 respektive 2007 vid Riga Shipyard och de har överförts till RB flote.Enligt estnisk TV har de lettiska konkurrensmyndigheterna straffat Freeport of Riga Authority några gånger, men i stället för att följa Europakommissionens konkurrensregler har hamnbolagets styrelsemedlemmar arbetat för att undvika konkurrens.– I oktober 2010 ändrades lagen om Freeport of Riga på ett sådant sätt att vi inte längre kunde erbjuda våra tjänster direkt till kunderna. Istället blev vi tvungna att erbjuda tjänsterna till Freeport of Riga Authority. Det betyder att RB flote, som är hamnens dotterbolag, inte vill och inte ska köpa tjänster från konkurrerande bogseringsrederier, säger PKL:s styrelseordförande Rein Tõntson till Sjöfartstidningen.