PKL bryter is på Pärnuviken

Estniska sjöfartsverket har valt det estniska bogserrederiet PKL för isbrytning på Pärnuviken under kommande issäsong. PKL vann den statliga offertrundan före Alfons Håkans, som har brutit is på Pärnuviken under de senaste vintrarna. PKL:s bud uppgick till EEK 48.600 (EUR 3.106) per dygn exklusive bränslekostnader.PKL:s styrelseordförande Rein Tõntson säger till SST att rederiet planerar att skicka ”Mars” eller ”Eridan” till Pärnu. Man kan också använda den första i en serie på tre bogserare som levereras i januari från ett polskt varv.