Fotograf: IMO

Kategori: Säkerhet

Färre attacker men fler kidnappningar

Piratattackerna till havs har minskat under de senaste åren, men kidnappningarna av besättningar har ökat. I dag är Guineabukten farligast att färdas i medan överfallen utanför Somalia minskat. 

Vattnen utanför Somalia var som farligast för den internationella handelssjöfarten mellan åren 2005 och 2012. Att situationen där ser betydligt bättre ut i dag beror främst på att internationella försvarsstyrkor samarbetade om att skydda handelsfartyg i området. Sverige deltog under flera perioder i EU:s NavFor-insats Operation Atalanta, senast så sent som 2017. Enligt Utrikespolitiska Institutet var den militära närvaron i Adenviken, där de somaliska piraterna härjade som värst, den avgörande anledningen till att de vattnen blivit säkrare.  

Guineabukten

I dag är det i stället Guineabukten och framför allt vattnet utanför Nigeria som är mest utsatt för sjöröveri eller väpnade rån, som sjöröveriet kallas när det sker på nationellt vatten. Ett problem i Nigeria är att attackerna ofta sker just på nigerianskt vatten, vilket betyder att andra länder inte får gripa in utan godkännande från myndigheterna i Nigeria. Innan den byråkratin är klar kan rånarna/piraterna ha hunnit undan med både fartyg och besättning. 

Övervåld

När nigeriansk polis eller militär sedan ska reda ut attackerna kan det ske med ett stort mått av övervåld. 

Wolf Kinzel, sjökapten och expert på västafrikansk maritim säkerhet vid German Institute for International and Security Affairs, sa den 14 februari till nyhetsbyrån Deutsche Welle att Nigeria blivit det huvudsakliga området för sjöröveri på grund av att där saknas statlig överhöghet på land. 

I sin rapport för veckan 13–19 februari beskriver United States Maritime Administration kort att nigerianska soldater satte eld på 20 hem i en by i Nigerdeltat på jakt efter pirater som attackerat ett fartyg den 16 februari. Totalt dödades sex personer, uppgifterna om vilka som dödats skilde sig åt mellan civilbefolkningen och militären. 

Piratstatistik

Enligt IMO:s databas för ”Piracy and Armed Robbery” hade totalt 33 piratattacker skett i världen mellan den 1 och 25 februari i år. Hur resten av 2020 ska utvecklas återstår att se, men trenden sedan 2015 är ett sjunkande antal attacker.

2015 skedde 246 piratöverfall runt om i världen, 2019 var den siffran nere på 162. Å andra sidan har antalet kidnappningar ökat alarmerande mycket. 

Kidnappningar

2019 kidnappades 134 besättningsmedlemmar med åtföljande krav på lösensumma. Gisslantagande, vilket ju kan vara snarlikt kidnappning, har i stället gått åt andra hållet, från 271 år 2015 till 59 år 2019.

Statistiken har i skrivande stund inte registrerat några piratöverfall efter den 24 februari då tankern San Ramon bordades av sex beväpnade pirater utanför Puerto la Cruz i Venezuela. I tumultet som uppstod sköts och dödades fartygets colombianske kapten och en vakt från Venezuelas kustbevakning skadades. Dessutom ska en kvinnlig elektriker ha hoppat över bord och försvunnit, uppger Reuters.

Fartyget har varit kvarhållet av myndigheterna i Venezuela i sju månader på grund av misstankar om smuggling av olja.

Det senaste registrerade överfallet i Guineabukten skedde den 20 februari utanför Benin då en tanker attackerades under gång och nio besättningsmedlemmar kidnappades. 

Fakta

Havsrättskonventionens definition av sjöröveri:

Som sjöröveri betraktas följande handlingar:

A) varje olaglig våldshandling, kvarhållande eller plundring som besättning eller passagerare på privat fartyg eller luftfartyg begår för privata ändamål och som är riktat mot

  i) annat fartyg eller luftfartyg eller mot personer eller egendom ombord på sådant fartyg eller luftfartyg på det fria havet;

  ii) fartyg, luftfartyg, personer eller egendom på en plats utanför någon stats jurisdiktion;

B) frivilligt deltagande i ett fartygs eller luftfartygs verksamhet med kännedom om de fakta av vilka följer att det är ett piratfartyg eller piratluftfartyg;

C) anstiftan till eller uppsåtlig medhjälp till handling som anges i a eller b.