Personalen lämnar Codan i Norge

Codan Marine Services sjöförsäkringsteam på kontoret i Bergen har beslutat lämna företaget. Enligt uppgift till SST har de rekryterats av en nyetablerad konkurrent. Codan är i full gång med att rekrytera ett nytt team till Bergenkontoret.Codan Marine Services har ett 50-tal anställda på kontor i Danmark, Norge, Sverige och Finland. Premieintäkterna uppgår till över USD 100 miljoner brutto.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.