Paris MOU fokuserar på utsläppsregler

De 22 hamnstaterna i Paris MOU inleder nu en kampanj för att se hur reglerna för att förhindra utsläpp till sjöss efterlevs. Fram till den 30 april kommer man under alla hamnstatskontroller att också följa en särskild inspektionslista med 13 punkter för att kontrollera att rätt utrustning finns och fungerar samt att kraven på dokumentation genom förande av oljedagbok följs.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.