Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Fartygsaffärer | Torrlast

Pallas Ocean fortsätter för Thunbolagen

Thunbolagen fortsätter sin långa tidsbefraktning av lastfartyget Pallas Ocean från Pallas Group.

Pallas Group och Thunbolagen förlänger timecharteravtalet för torrlastfartyget Pallas Ocean. Avtalet löper nu till slutet av 2013. Pallas Ocean är på 3.960 dwt och kommer att fortsätta transportera bulklaster för Thunbolagens industrikunder, framförallt Akzo Nobel. För Pallas Ocean blir detta sjätte året i trafik för Thun i Pallas ägo. Pallas meddelar att parterna också har kommit överens om en 4-procentig ökning av TC-hyran från föregående år vilket uppges vara betydligt mer än index.

Pallas Ocean är byggd 1986 och seglar under Barbados-flagg. Fartyget seglade även för Thun under namnet Olivier innan det köptes av Pallas.