Pallas Group till börsen

Pallas Group med Fredrik Johansson som vd och huvudägare har nu siktet inställt på en notering på Nasdaq OMX First North. Emissionen, som arrangeras av Thenberg & Kinde Fondkommission, är på högst 25 miljoner kronor med garanti på 7 miljoner kronor.I Pallas Group ingår bland annat Pallas Shipping med två fartyg. Målet är att flottan skall växa till fem fartyg före utgången av 2012. I Pallas Oil finns ägarandelar i fyra olje- och gasfält i USA och ytterligare 4–5 andelar i fält skall förvärvas i år. Dessutom skall Pallas Kredit, som är det tredje benet i koncernen, fördubbla sin lånestock i år.De senaste tre kvartalen (1/7 2009–31/3 2010) hade Pallas Group en balansomslutning om 109 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 2,3 miljoner kronor.Pallas Group blir därmed det femte börsnoterade rederiet i Sverige. På First North finns också SRAB Shipping och Gotlandsbolagets aktier handlas på Mangold-listan. På Stockholmsbörsen finns Transatlantic och Concordia Maritime.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.