Östersjön svavelkontrollerat område

Östersjön kommer från och med den 19 maj att klassas som svavelkontrollerat område när bilaga VI till MARPOL-konventionen träder i kraft. Detta innebär att den bunkerolja som fartygen använder i Östersjön inte får innehålla mer än 1,5 viktprocent svavel.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.