OSG-fartyg klara för amerikansk cabotagetrafik

BP har chartrat två 46.000-tons tankfartyg av Overseas Shipholding Group för cirka USD 48.000 per dag i sju år. Fartygen skall levereras av Aker Philadelphia till Aker American Shipping som i sin tur chartrar ut fartygen på bareboatvillkor till OSG. Totalt skall 10 fartyg placeras på den amerikanska marknaden fram till 2010. Om man deklarerar optionerna kan serien växa till 25 fartyg.