Orskov Yards resultat uppåt

Orskov Yard A/S, Frederikshavn, rapporterar ett starkt verksamhetsår 2007/2008 (oktober 2007 till september 2008), med en vinst på DKK 41.3 miljoner. Resultatet är mycket starkare än det föregående verksamhetsåret då vinsten blev DKK 29,5 miljoner. Nettointäkterna gick upp från DKK 96,4 miljoner 2006/2007 till DKK 163.3 miljoner 2007/2008. Varvet har nio anställda, resten av arbetsstyrkan hyrs in. Under året har en stadig ström av reparenter anlänt till anläggningen i Frederikshavn, som består av två torrdockor och två flytdockor.