Orion säljer kranfartyg till befraktaren

Danska börsnoterade Orion har sålt sina två kranfartyg ”Ocean Hanne” och ”Ocean Ady” till A2SEA, som har befraktat fartygen sedan de konverterades 2002, och också betalade varvsarbetena då. Ørskov-varvet byggde då om dem från containerfartyg till kranfartyg, speciellt anpassade för att montera vindkraftverk till havs, främst vid Horns Rev i Nordsjön. Fartygen kommer att fortsätta betjäna Horns Rev fram till sommaren då de har kontrakterats för ett vindkraftsprojekt utanför Englands östkust, ett uppdrag som beräknas ta tre–fyra månader. Priset för fartygen sägs vara högre än det bokförda värdet, men några detaljer har inte lämnats.