OOCL utvidgar Östersjö-service

Orient Overseas Container Lines (OOCL) öppnar en andra service till Östersjöhamnar med fasta anlöpsdagar – Scandinavia-Baltic 2 (SBX2). Två fartyg sätts in – ”OOCL Neva” byggt 2001 och på 600 TEU samt ”OOCL Novgorod”, byggt 2004 och på 500 TEU – i en 14-dagars slinga. Anlöp sker i Rotterdam, Grangemouth, Hull, Antwerpen, Rotterdam, Klaipeda, Helsingfors, Hamina och tillbaka till Rotterdam. Omlastning av containrar till och från Nordamerika, Asien och Australien sker i Rotterdam och Antwerpen. SBX 1-linjen betjänas av tre fartyg på en 21-dagarsslinga med anlöp i bl.a. Gdansk och St Petersburg.