Olympic beställer ytterligare specialfartyg

Olympic Shipping har beställt ytterligare ett stort multifunktionsfartyg av Ulstein P101-design från Ulstein Verft. Pris och leveranstid har inte offentliggjorts. Fartyget skall användas för undervattensarbeten, men kan också användas som supplyfartyg. Hög isklass gör det väl anpassat för arbeten i arktiska vatten. Fartyget är 95 meter långt, 20,5 meter brett och har bostadsutrymmen för 87 personer. Det utrustas med sjösättningsutrustning för ROV (Remotely Operated Vehicle) och ett helideck. Fartyget blir också förberett för installation av en stor, vågkompenserande kran.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.