Oljetransiten via baltiska stater minskar

Inom AS Tallinna Sadam (Port of Tallinn) anser man det ännu tidigt att uttala sig om hur det spända förhållandet mellan Estland och Ryssland kommer att påverka transittrafiken över bolagets hamnar. Samtidigt visar uppgifter från Estonian Railways på att antalet godståg över estniska gränsen har minskats dag för dag så att antalet halverats på en vecka. I april bestod i genomsnitt en tredjedel av järnvägsgodset av olja och oljeprodukter till estniska hamnar.Ett läckage i Transnefteprodukts pipeline i Vitryssland har avbrutit flödet av dieselolja till Ventspils hamn. Råoljetransporterna till Butinge i Litauen har redan tidigare stoppats på grund av läckage i Transnefts pipeline. Rysslands industri- och energiminister Viktor Khristenko sade i slutet av april att detta inte har någon anknytning till politik.