Olika trender för sjöräddning i Danmark och Sverige

Säkerheten i danska farvatten fortsätter att förbättras enligt Søværnets Operative Kommando. Förra året genomfördes 365 sjöräddningsoperationer, 15 procent lägre än 2004 och det lägsta antalet under de senaste tio åren. 24 personer dog till sjöss, sex färre än 2004. 205 larm gällde fritidsfartyg och 104 handels- och fiskefartyg. 46 larm var falska och tre uppdrag gällde sökande efter flygfarkoster. I Danmark sköts sjöräddningen av fem organisationer: Kystredningstjenesten, Marinehjemmeværnet, Fiskeridirektoratet, Flyvevåbnets redningshelikoptere samt Søværnet. Som jämförelse var trenden den omvända i Sverige. 26 personer omkom inom den svenska sjöräddningens ansvarsområde under 2005, en ökning med 8 personer jämfört med 2004. Dessutom saknas sju personer. Totalt genomfördes 981 sjöräddningsuppdrag, 50 fler än under föregående år.