Olika datum för svavelbegränsning skapar förvirring

The International Bunker Industry Association (IBIA) vill att EU arbetar genom IMO när man förbereder lagstiftning för bunkerindustrin. Framför allt gäller det att undvika förvirring när tidtabellen sätts för de nya reglerna om svavelinnehållet i bunkerolja i Nordsjön och Östersjön som blir s.k. Sulphur Emission Control Areas, SECA. För tillfället har EU och IMO olika tidpunkter för införandet. För Östersjön har IMO satt den 19 maj nästa år som startdatum medan EU har satt den 11 augusti. I Nordsjön och i Engelska kanalen är EU:s datum den 11 augusti 2007 medan den 27 november gäller enligt IMO.Enligt SECA-reglerna får svavelhalten i dessa områden inte överstiga 1,5 procent.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.